A Láthatár Közhasznú Egyesület 2003 óta működik. Az egyesület székhelye Szigetváron, a Dózsa Gy. u. 5/A. szám alatt található.

Egyesületnek több célja is van. Egyrészt kulturális rendezvényekben és közösségfejlesztő tevékenységekben való részvétel és azok szervezése. A szociálisan hátrányos helyzetű cigány/roma származású gyerekek és fiatalok segítése az oktatásban. Másrészt foglalkoztatási programok szervezése és lebonyolítása, Szigetvár kistérség és Baranya megye hátrányos területein. További célok a tartós munkanélküliek, nők, cigányok, fiatal pályakezdők jövedelemszerző tevékenységének elősegítése. Szakmai előadások, tanfolyamok szervezése, abban tevékeny részvétel. Felzárkóztatási és iskolarendszeren kívüli oktatási programok szervezése és lebonyolítása speciális pedagógiai módszerekkel.

A szervezet, hogy céljai megvalósuljanak, folyamatosan és szorosan együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az eredményes működést és a célok megvalósulását, ösztönzi a helyi szereplőket, stratégiát dolgoz ki, információt nyújt, helyi szereplők tekintetében érdekképviseletet nyújt.

Az egyesület fő tevékenységei:

 -   nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

 -  kulturális tevékenység

 - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet

 - a magyarországi nemzetiségi és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli Magyarországgal kapcsolatos tevékenység

  - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése