KIEMELTEN AZ ALÁBBI CÉLTERÜLETEKEN RENDELKEZIK RELEVÁNS SZAKMAI, GYAKORLATI TAPASZTALATTAL:

    A foglalkoztatási szint növelése érdekében a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű rétegek – különösen az inaktívak, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresők, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők – számára a munkaerő-piaci reintegrációt elősegítő projektek tervezése és megvalósítása a felnőttképzésbe, valamint komplex foglalkoztatási programokba való bevonásukkal.

    A szegregált területeken élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma emberek és családok számára nyújtott sokrétű szolgáltatás nyújtása, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációját.

    Az élhetőbb város, a társadalmi kohézió erősítését célzandó közösségfejlesztő és kulturális programok megvalósítása.

Másik

Alcím

.