Láthatár Admin

Képzelje el, ahogy egy zajos kávézóban ül, egy csoport emberrel és érdekes beszélgetés alakul ki Önök között, és úgy érzi ezzel egy időben, hogy  a szomszéd asztalnál ugyancsak egy izgalmas eszmecsere zajlik. Azt kérdezi magától, mi lehet az az izgalmas dolog, amiről a másik asztalnál beszélgetnek. Hirtelen valaki feláll, és azt kérdi, „Ön is érzékeli ezt az izgalmas légkört itt a kávézóban? Ön is kíváncsi, hogy honnan jön ez a különleges atmoszféra, és hogy miről beszélgetnek a másik asztalnál?”

A World Café egy egyszerű módszer arra, hogy lényegi kérdésekkel kapcsolatos társalgások élő hálózatát hozzuk létre a való élet szolgálatában. Beszélgetés a magán vagy munkahelyi életből vett valós szituációkról, fontos kérdések mentén. „Arról beszéljünk, ami számít” az üzletben, a kormányban, az egészségügyben, az oktatásban és a közösségorientált szervezetekben stb.

A Café beszélgetés egy provokatív metafora is egyben, amely lehetővé teszi, hogy új utakat találjunk munkában és az életben egyaránt, hogy létrejöhessen konszenzus emberek között kritikus kérdésekben. A beszélgetésekben rejlő erő láthatatlan, és olyannyira természetes, hogy általában nem is vesszük észre. Azt azonban megfigyelhetjük, milyen lehetőségek és fejlődés jön létre, ha az emberek több beszélgetést folytatnak a szervezeten belül és kifelé is: az ügyfelekkel, a beszállítókkal és a nagyobb közösséggel. Mi lenne, ha az összes beszélgetést egy nagy dinamikus Café beszélgetésként fognánk össze, ha a rendszer minden funkcióját egy asztal képviselné élő beszélgetések hálózatán belül, amely kollektív tudásunk és jövőn alakításának a központja.

A Café alapfeltevése, hogy az emberek birtokában vannak mindannak a bölcsességnek és kreativitásnak, amellyel a legnagyobb nehézségeket is le tudják küzdeni a konszenzus zászlaja alatt.