Az Értéktár projektünkben együttműködünk több Szigetvár környéki településsel és a településeken működő civil szervezetekkel:

-Basali Hársfavirág Nyugdíjas klub

-Lépjünk Együtt Előre Egyesület

-Basal Község Önkormányzata

-Somogyapáti Község Önkormányzata

-Lendülettel Kicsikért és Nagyokért Egyesület

-Patapoklosi Község Önkormányzata

-Somogyapáti Nyugdíjas Klub

-Somogyviszló Község Önkormányzata

-Somogyviszló Nyugdíjas Klub

-Virágóra – a gyermekek környezeti neveléséért – Közhasznú Alapítvány

Virágóra – a gyermekek környezeti neveléséért – Közhasznú Alapítvány

A Virágóra Alapítvány alapvető célkitűzése – elsősorban fiatalok számára-, a környezettudatos életmód gyakorlati bemutatása, terjesztése. Egyrészt felvállaltuk Vásárosbéc és vonzáskörzetének kulturális (köz)feladatait, valamint életmód táborainkba az országból és határainkon túlról is érkeznek csoportok, hogy megismerjék komplex programunkat.

A Virágóra – a gyermekek környezeti neveléséért – Közhasznú Alapítvány céljai:

– Támogatja a környezeti nevelés-mint oktatási módszer- népszerűsítését az általános és középiskolás diákok között.
– Támogatja a diákok identitástudatának erősítését a népi kultúra, népművészet, kézművesség, solymászat és Magyarlukafa, Vásárosbéc hétköznapjainak megismerése által.
– Támogatja a Zselici környezet megóvását, a Zselicség természeti értékeit, az alapítvány (magyar állatfajtákból álló ) tenyészetével való közvetlen kapcsolat, a biokertészet munkájában való aktív részvétel valóság közelibb képet ad a természetvédelemről és így mély alapja lehet a diákok későbbi, ilyen irányú oktatásának.
– Támogatja az életmód-tábor üzemeltetését, melynek komplex (pedagógusok, szakemberek segítségével kidolgozott) programja egységbe foglalja az alapítvány összes célkitűzéseit és gyakorlati úton is megvalósítja azokat.
– Az Alapítvány felvállalja a környező települések néphagyományainak feltárását, megőrzését, a jeles napok rendezvényein keresztül, és egyéb kulturális, természetvédelmi feladatok elvégzését elsősorban a helyben élő ifjúság aktív részvételével.

Életmód-táborainkat az ország különböző városaiból közel száz csoport vette igénybe, de a közeli falvakból is érkeztek táborozók. Az évről évre visszatérő csoportoknak egymásra épülő környezeti nevelési programokat tervezünk. A programok színesítése érdekében más civil szervezetekkel is együttműködünk: Édenkert Egyesület, Kaptár Egyesület, Szigetvári Kultúr-és Zöld Zóna Egyesület, Láthatár Közhasznú Egyesület, Somogyhárságy Fejlődéséért Egyesület, Bástya Gyermekszolgálat stb.
Vásárosbéc, Magyarlukafa, és a környező községek fiataljainak bevonásával rendszeres környezeti nevelési programokat szervezünk, zselici túrák, Bio-Nap, gyógynövények bemutatása, egészséges ételek kóstolója, Kihívás Napja sportprogram, előadások az állatvédelemről, forrás és patakmeder tisztítás stb. formájában. Három éven át környezettudatosságra épülő tagóvodát is működtettünk Magyarlukafán.
Jelenlegi “kertelők” projektünk most indult, önkéntes fiatalokkal gyümölcsfákat ültetünk a vásárosbéci önkormányzat által kijelölt közterületekre, illetve kedvcsinálóként mini veteményeskertet alakítunk ki olyan családoknál, ahol jelenleg nem folyik kertművelés.
Kulturális feladataink közé tartozik a jeles napok bemutatása, megünneplése. (Pl: Márton nap, szabadtéri Betlehem építése, előadások, stb.), de a környező községek közt egyetlen ifjúságvédő szervezet lévén az egyéni önismereti foglalkozásokat, korrepetálást is alapítványunk végzi.